Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
1777
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Stránka

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

17. 8. 2017 Zobraziť viac

Termín zberu elektronického odpadu

Termín zberu elektronického odpadu

9. 8. 2017 Zobraziť viac

Oznam prerokovanie územneho plánu Územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2016 v dňoch od 24.7.2017 do 24.8.2017

Oznam prerokovanie územneho plánu územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2016 v dňoch od 24.7.2017 do 24.8.2017

24. 7. 2017 Zobraziť viac

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

20. 7. 2017 Zobraziť viac

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

28. 6. 2017 Zobraziť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

  PRISTAVENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Obec Moravany nad Váhom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho následných noviel organizuje vývoz objemového odpadu a drobného stavebného odpadu v uvedených termínoch a určených miestach:

  • KOSTOLECKÁ ulica (Lesná správa Moravany n/V) dňa 05.04.2017
  • HLINÍKOVÁ ulica (križovatka s Lúčnou ulicou) dňa 05.04.2017
  • ŠPORTOVÁ ulica (futbalový štadión) dňa 05.04.2017
  • VÁŽSKA ulica (cesta cez rolu do kúpeľov) dňa 05.04.2017
  • VÝTOCKÁ ulica (konečná zástavka autobusu) dňa  05.04.2017
  • JARNÁ ulica (kultúrny dom) dňa  05.04.2017
  • NA VÝHONE ulica (roľnícke družstvo) dňa  05.04.2017

 

Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového a drobného stavebného odpadu a do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad( akumulátory batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod. ) a taktiež odpad, ktorý separujeme (železný šrot , sklené črepy, PET obaly, fľaše a papier).

 


28. 3. 2017 Zobraziť menej

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

15. 3. 2017 Zobraziť viac

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

2. 1. 2017 Zobraziť viac

Stránka