Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
1647
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Stránka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

  PRISTAVENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Obec Moravany nad Váhom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho následných noviel organizuje vývoz objemového odpadu a drobného stavebného odpadu v uvedených termínoch a určených miestach:

  • KOSTOLECKÁ ulica (Lesná správa Moravany n/V) dňa 05.04.2017
  • HLINÍKOVÁ ulica (križovatka s Lúčnou ulicou) dňa 05.04.2017
  • ŠPORTOVÁ ulica (futbalový štadión) dňa 05.04.2017
  • VÁŽSKA ulica (cesta cez rolu do kúpeľov) dňa 05.04.2017
  • VÝTOCKÁ ulica (konečná zástavka autobusu) dňa  05.04.2017
  • JARNÁ ulica (kultúrny dom) dňa  05.04.2017
  • NA VÝHONE ulica (roľnícke družstvo) dňa  05.04.2017

 

Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového a drobného stavebného odpadu a do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad( akumulátory batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod. ) a taktiež odpad, ktorý separujeme (železný šrot , sklené črepy, PET obaly, fľaše a papier).

 


28. 3. 2017 Zobraziť menej

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

15. 3. 2017 Zobraziť viac

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

2. 1. 2017 Zobraziť viac

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

19. 12. 2016 Zobraziť viac

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

16. 12. 2016 Zobraziť viac

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

7. 10. 2016 Zobraziť viac

Harmonogram zasadnutí ObZ v r. 2016

22.8.2016
3.10.2016
7.11.2016 - Zmena! ObZ bude 14.11.2016
12.12.2016

6. 8. 2016 Zobraziť viac

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.07.2016

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.07.2016

7. 7. 2016 Zobraziť viac

Stránka