Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Vážení občania , ponúkame Vám možnosť komunikovať s Obecným úradom v Moravanoch nad Váhom aj prostredníctvom emailu.

Obecný úrad Vám môže zaslať okrem iného:

  • platobný výmer na daň z nehnuteľnosti
  • platobný výmer na komunálny odpad
  • platobný výmer na daň za psa
  • . . . . 

Vy nám zase môžete zaslať oznámenia o rôznych zmenách, pričom môžete použiť tlačivá uverejnené na našej stránke.