Navigácia

Obsah

 

 

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Jana NEZBEDOVÁ

Kontakt:

033/7725654

e-mail.: nezbedova@moravany.sk

 

Poplatok

  • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď šekom alebo prevodom na účet  obce.