Navigácia

Obsah

Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov