Navigácia

Obsah

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území obce vydáva obec Moravany nad Váhom na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov