Navigácia

Obsah

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriach na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Trenčíne písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti Mesto Trenčín určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o rozkopávke pri oprave havárie na inžinierskych sieťach.
  • Dodatočné podanie žiadosti o určenie podmienok úpravy komunikácie.
  • Vyjadrenie k žiadosti:
    • Správca miestnych komunikácií.
    • O dopravný inšpektorát v Trnave

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku