Navigácia

Obsah

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte

POTREBNÉ DOKLADY

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom