Navigácia

Obsah

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte

POTREBNÉ DOKLADY

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

VYBAVUJE

Mgr. Mária VATRTOVÁ

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: vatrtova@moravany.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom