Navigácia

Obsah

Pridelenie / zrušnie súpisného (orientačného) čísla

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.  Tabuľku so súpisným a orientačným číslom vydá Obecný úrad po prijatí objednávky za poplatok.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo) / (tlačivo) 
  • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán

VYBAVUJE

Mgr. Mária VATRTOVÁ

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: vatrtova@moravany.sk

Doba vybavenia:  
do 30dní

Poplatok: 

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 10,00 €    
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom