Navigácia

Obsah

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom sa rozumie uvítanie detí do života, životné jubileá obyvateľov mesta, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na  obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Potrebné doklady

  • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Vybavuje

Obecný úrad - Mgr. Mária VATRTOVÁ

Doba vybavenia

na počkanie