Navigácia

Obsah

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie
  • Zmena alebo oprava rodného čísla

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia:  

  • Jeden (1) mesiac

Poplatok: 

  • Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom