Navigácia

Obsah

Zápis narodenmia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

POTREBNÉ DOKLADY

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • Občiansky preukaz rodičov
  • Sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • Občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • Právoplatný rozsudok o rozvode
  • Občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • Úmrtný list zosnulého manžela
  • Občiansky preukaz 

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia:  

 • na počkanie

Poplatok: 

 • Bez poplatku