Navigácia

Obsah

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

POTREBNÉ DOKLADY

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

VYBAVUJE

  • Mgr. Mária VATRTOVÁ

Kontakt:

Doba vybavenia:  

  • na počkanie

Poplatok:

  • Bez poplatku