Navigácia

Obsah

Platenie daní a poplatkov v pokladni obecného úradu v Moravanoch nad Váhom

V pokladni obecného úradu v Moravanoch nad Váhom je možné zaplatiť miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad a vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb.

POTREBNÉ DOKLADY

 • Správne poplatky
  • Príloha k pokladničnému dokladu
 • Miestne poplatky
  • Platobný výmer k poplatku
  • Príloha k pokladničnému dokladu
 • Daň z nehnuteľnosti
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo nehnuteľnosti (kúpno - predajná zmluva, darovacia zmluva)
  • Platobný výmer dane z nehnuteľnosti
  • Príloha k pokladničnému dokladu

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654
 

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok:

 • Bez poplatku