Navigácia

Obsah

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov

Individuálna licencia sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • V zmysle § 20 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Kontakt:

Tel.: 033/7725654

e-mail.: moravany@moravany.sk

 

Doba vybavenia

do 15 dní od podania žiadosti

Poplatok

  • Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, za každý výherný prístroj 1 493,50 €
  • Zmena licencie na základe žiadosti prevádzkovateľa 100 €