Navigácia

Obsah

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Kontakt:

Tel.: 033/7725654

e-mail.: moravany.@moravany.sk

 

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku