Navigácia

Obsah

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )