Navigácia

Obsah

Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydá obec Moravany nad Váhom na základe písomnej žiadosti stavebníka.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Žiiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Stavebné povolenie

VYBAVUJE

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia:  
30 až 60 dní

Poplatok: 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce