Navigácia

Obsah

Poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Obec Moravany nad Váhom môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi (tlačivo)
  • Potvrdenie o príjme (Potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby (manžel/manželka)
  • Potvrdenie o nákladoch na domácnosť
  • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Bez poplatku