Navigácia

Obsah

Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov v oblasti sociálných a zdravotných služieb

Finančné príspevky môže Obec poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu, životného prostredia a miestneho rozvoja.
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe písomnej žiadosti.
Poskytovanie finančných príspevkov z rozpočtu Obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám, ktorých sa poskytovanie finančných príspevkov týka, je dané VZN obce Moravany n/V č. 8/2010.  (tlačivo).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (tlačivo).
  • Výpis z príslušného registra

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter Hulman

Kontakt:

Tel.: 033/7725654

e-mail.: moravany@moravany.sk

 

Doba vybavenia

do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku