Navigácia

Obsah

Stanoviská k žiadostiam v oblasti sociálných vecí

Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom vydáva na základe požiadania občanov:

  • Odporúčania  pre občanov žiadajúcich o dávku sociálnej pomoci,
  • Odporúčania občanom vo veci žiadosti o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
  • Odporúčania vo veci príspevkov na kompenzáciu,
  • Odporúčania vo veci dôchodkového zabezpečenia (ustanovenie osobitného príjemcu dávky  dôchodkového zabezpečenia),
  • Odporúčania vo veci prídavku na dieťa (ustanovenie osobitného príjemncu prídavku na dieťa),
  • Odporúčania pre občanov žiadajúcich o peňažný príspevok starostlivosti o blízku osobu
  • Formulár 401, 411 - odporúčanie pre občanov pracujúcich v zahraničí a pre ich blízkych príbuzných s trvalým pobytom v v obci Moravany nad Váhom, pre sociálne zabezpečenie a prídavky na deti - potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a príbuzných uvedených na tlačive.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnené tlačivo žiadosti

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Bez poplatku