Navigácia

Obsah

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území obce Moravany nad Váhom je povinný prihlásiť do evidencie, ako aj odhlásiť z evidencie.

Potrebné doklady

  • Evidenčný list psa (tlačivo).
  • Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie (tlačivo).
  • Občiansky preukaz držiteľa psa.

Vybavuje

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

  • Prihlásenie (odhlásenie) psa z evidencie bez poplatku.
  • Náhradná evidenčná známka (3,- Eur) - platí sa do pokladne obce.

Súvisiace predpisy