Navigácia

Obsah

Súhlas so zriadením MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinný písomne požiadať obec Moravany nad Váhom o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta. 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO (tlačivo).

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku