Navigácia

Obsah

Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) na území obce Moravany nad Váhom zabezpečuje obecný úrad na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni (tlačivo).

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter Hulman

Doba vybavenia

do 15 dní od podania