Navigácia

Obsah

Výrub drevín vo verejnom záujme

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Moravany nad Váhom povoľuje obec Moravany nad Váhom na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Moravany nad Váhom (tlačivo).
  • Situačný výkres

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti