Navigácia

Obsah

Výrub drevín na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec Moravany nad Váhom.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :

  • Stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových.
  • Obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  • Stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vyydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa zákona 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov