Navigácia

Obsah

Výrub drevín podľa osobitných predpisov

Obecný úrad vydáva na základe písomného Oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisov vyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu.
Oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na oznámení

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 15 dní od podania

Poplatok

bez poplatku