Navigácia

Obsah

Zmena typu kotla MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať obec Moravany nad Váhom o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

  • Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO (tlačivo).

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku