Navigácia

Obsah

Zriadenie studne maloodberateľom

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Moravany nad Váhom o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
  • Súhlas spoluvlastníkov
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva
  • Stanovisko hygienika
  • Stanovisko  Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Piešťany
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti