Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška

Typ: ostatné
VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Moravany nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Moravany nad Váhom...

Obec Moravany nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2013 podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 22 až 31 stavebného zákona   oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám  začatie prerokovávania  návrhu riešenia „ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MORAVANY NAD VÁHOM  - ZMENY A DOPLNKY 2013“ Územný plán obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2013 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom.  Záujemcovia môžu do návrhu nahliadnuť v priebehu stanovenej lehoty a dať k nemu svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 01.09.2014 na Obecný úrad Moravany nad Váhom.

V následujúcich prílohách nájdete informácie o zmenách a doplnkoch 2013 územného plánu obce Moravany nad Váhom:


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÝ PLÁN, ZMENY A DOPLNKY 2013 - TEXTOVÁ ČASŤ

VÝKRES č.2.] - KOMPLEXNÝ VÝKRES

VÝKRES č.3.] - REGULAČNÝ VÝKRES

VÝKRES č.4.] - DOPRAVA

VÝKRES č.5.1.] - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU, TELEKOMUNIKÁCIE

VÝKRES č.5.2.] - ZÁSOBOVANIE PLYNOM

VÝKRES č.6.1.] - ZÁSOBOVANIE VODOU

VÝKRES č.6.2.] - ODKANALIZOVANIE

VÝKRES č.7.] - PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY


Vytvorené: 1. 8. 2014
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2017 23:11
Autor: