Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Zákaz vypaľovania a spaľovania

Typ: ostatné
Vážení občania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie požiarov. Z uvedeného sa k Vám prihovárajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku požiarov v tomto období a poskytnúť rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť. toto obdobie je typické ako jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov. Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečie vypaľovania suchej trávy, ktorá každoročné spôsobuje smrteľné zranenia najmä z radov starších občanov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy ale najviac sú ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a suchých porastov, fajčenie, spaľovanie odpadov a úmyselné zapálenie. Častou príčinou je i spaľovanie horľavých látok na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru. Jarné mesiace  predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečie vzniku požiarov a najmä jeho rozšírenie, čím vznikajú nielen veľké finančné ale i ekologické škody. Preto venujte zvýšenú pozornosť pohybu detí v prírode, pamätajte na to, že neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou vzniku požiarov. Nebuďte ľahostajní k tým, ktorých počínanie môže viesť k vzniku požiaru, jeho rozšíreniu a upozornite na následky, tým chránite i svoj majetok. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým i fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Upozorňujeme i turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu a uloženiu popola na chatách. Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme , že v spolupráci so štátnymi lesmi, urbárskymi spoločnosťami a majiteľmi lesov a Vašou podporou sa podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez morálnych a finančných strát. Vážený občania, v prípade spaľovania horľavých materiálov sa obráťte na  obecný úrad alebo na obecný hasičský  zbor, ktorý Vám ochotne v tejto problematike poradí.

Vaši Hasiči!


Vytvorené: 21. 4. 2015
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2017 23:11
Autor: