Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Farský úrad

1Písať o Moravanoch je asi ťažké, z pohľadu kňaza, ktorý k Vám prichádza z inej diecézy a z prostredia kde pôsobil a vyrastal. Ale aj tak Vám chcem napísať o  povolaní a rodine. I ja som svojej rodine a rodičom vďačný za dar kňazského povolania / v tomto roku budem prežívať 30 rokov od vysviacky/ hlavne vierou, ktorú vo mne zakorenili a upevnili svojim príkladom, starostlivosťou, láskou a obetavým životom. A som šťastný a vďačný Pánu Bohu za tento dar, lebo som ho dostal aj pre Vás moji drahí priatelia z Moravian nad Váhom. Každý z Vás sa snaží, aby vytvoril hodnoty a hlavne aby mohol zabezpečiť svoju rodinu a dať istotu svojim najbližším, preto ste si postavili krásne domy, máte krásne chrámy, krásnu školu, detskú školu, dom dôchodcov i seniorov, bytovky pre mladé rodiny.  Taktiež vidieť že sa vzorne staráte aj o hroby svojich blízkych a cintorín s krásnym kostolíkom svätého Martina je toho dôkazom. A tu by som chcel zamerať svoju úvahu. Každý z nás sa narodil do nejakej rodiny, má svojich rodičov a blízkych na ktorých mu záleží. Preto sa snažíte deti vychovávať a zodpovedne viesť k životu a jeho hodnotám, dávate im dobrú starostlivosť, dobré bývanie, kvalitné vzdelanie a zabezpečujete im dobrú budúcnosť. A pýtam sa z pohľadu kňaza tejto farnosti, či im skutočne dávate všetko čo potrebujú. Ja si myslím, že to základne väčšina z Vás dáva, veď deti krstíte, posielate ich na prvé sväté prijímanie, ba dokonca aj na birmovku, ale hádam to nie je  slávnostný koniec s katolíckou Cirkvou a jeho životom ? Ďakujem všetkým, ktorí pokračujú a nezostali stáť na pol ceste a nestratili nádej že,  Boh, viera, Cirkev, kňaz  im   môžu pomôcť aj v životných chvíľach radosti i bolesti. Pretože mnohí mladí ľudia stratili svoju identitu a nevedia nájsť sami v sebe v tomto zložitom životnom zápase o prežitie a dôstojný život. A preto Vás prosím nájdite v sebe silu im vždy správne a účinne pomáhať. Vy to aj robíte, keď sa staráte o svojich rodičov a hlavne zabezpečujete im dôstojnú starobu, vidieť to aj vo Vašich sociálnych zariadeniach, či už v Domove dôchodcov či seniorov, vždy tam rád idem, lebo tam vidím kus Vašej práce, námahy, ochoty pomôcť a spríjemniť a predĺžiť zbytok  života tu na zemi Vašim obetavým  prístupom a službou tým najpotrebnejším. Taktiež musím pochváliť ako sa staráte o svojich chorých a zavoláte aj kňaza do rodiny, aspoň na Vianoce a Veľkú noc pre ich stretnutie s Ježišom vo sviatostiach. A to je to správne rozhodnutie,  zabezpečiť aj duchovný život Vašich blízkych,  hlavne v starosti o spásu duše a prípravy pre večný život v nebi. Keď som tu prišiel pred rokom povedal som na prvej svätej omši: „ Ja sa budem starať o Vašu duchovné dobro a spásu Vašich duší a starosta o Vaše materiálne a ľudské hodnoty“. Myslím, že k tomu spolu smerujeme a začíname sa k sebe približovať a hľadať tie pravé hodnoty, a v tom všetci vytrvajme a ako si viete  zabezpečovať  materiálne hodnoty, dajme nám zvereným aj duchovné hodnoty, hlavne deťom a mládeži, aby sa nebáli života, a žili tak radostne a spokojne, ako to robíte pre Vašich starých a chorých. Ja som opustil svoju pozemskú rodinu a dostal som sa do Moravian ako Váš kňaz, chcem sa tu cítiť ako v jednej rodine, kde prežívame chvíle radostné a bolestné a hlavne ich spolu zdolávame, chcem byť Váš a cítiť sa tu ako doma, pretože Vás všetkých mám veľmi rád a na každom z Vás mi záleží, aby ste boli šťastní tu na zemi i vo večnosti. A nebojte sa priblížiť a rozprávať so svojim kňazom, hlavne keď máte pochybnosti a potrebujete pomoc.  A spolu so svätým otcom Jánom Pavlom II., ktorý bol mojim vzorom otca a dobrého pastiera, prežívajme jeho slová“ Nebojte sa“ a začnime žiť životom viery, lásky, služby, pokory, vďačnosti a Božieho požehnanie, ktoré zvolávam na celú farnosť a obec Moravany, Váš duchovný otec a kňaz Peter Rúčka

PROGRAM BOHOSLUŽIEB:

  • Nedeľa - 7.30 hod., 9.30 hod.
  • Pondelok - 18.00 hod. (cez letné prázdniny 18.30 hod.)
  • Streda - 8.00 hod.
  • Piatok - 18.00 hod. (cez letné prázdniny 18.30 hod.)
  • Sobota - 8.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období vždy v nedeľu o 15.00 hod.
Spovedá sa pred každou svätou omšou.

2