Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Hasiči

Potreba chrániť životy svojich blížnych a ich majetok vyústila aj v obci Moravany nad Váhom do vzniku Hasičského zboru na dobrovoľnom základe. Stalo sa tak v roku 1925. Podľa dochovaných ústnych tradícií môžeme začiatky organizovanej protipožiarnej ochrany v obci posunúť až do roku 1866, avšak z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné doklady, ktoré by tento dátum potvrdzovali. V roku 1925 sa stal prvým písomne doloženým veliteľom hasičského zboru v obci učiteľ miestnej školy Peter Kosmál (19.10.1900 Kátlovce, okres Trnava - 1.5.1963 Jarok, okres Nitra). Zbor mal 24 členov a jednopiestovú striekačku, ktorú zakúpila obec. Gróf Alfréd Zedtwitz nechal postaviť pri bývalom pivovare hasičskú zbrojnicu, kde bola umiestnená všetka hasičská výzbroj a výstroj. V roku 1927 bola zakúpená nová, dvojpiestová ručná striekačka ťahaná konským záprahom. Túto sa podarilo v roku 1997 zrekonštruovať a tento doklad o technickom ume našich predkov je dnes funkčný a obdivovaný súčasníkmi. Túto historickú hasičskú striekačku je možné zhliadnuť v expozícii Vojenského historického múzea v Piešťanoch.

Hasičská zbrojnica postavená z podnetu Alfréda Zedtwitza bola neskôr zbúraná a v roku 1952 bola postavená nová hasičská zbrojnica – dnešná predajňa potravín pri Kultúrnom dome. Modernizovala sa aj hasičská technika a tak v roku 1954 sa zakúpila motorová striekačka PS-8. Priestory hasičskej zbrojnice boli odovzdané pre potreby zdravotníctva a tak v roku 1974 za výdatnej brigádnickej pomoci dobrovoľných hasičov bola postavená nová budova na Kostoleckej ulici, ktorá slúži svojmu účelu dodnes. Objekt pozostáva z garáže pre zásahové vozidlo, skladu výstroje a výzbroje, zasadacej miestnosti, sociálnych miestností, kuchynky a veže na sušenie hadíc. V roku 1975 sa technika opäť zmodernizovala – pribudli dve motorové striekačky PPS 12R a zásahové vozidlo AVIA 30. Toto vozidlo bolo v roku 2005 vyradené z prevádzky a ako dar Slovenskej republiky Obci Moravany nad Váhom bolo v roku 2006 poskytnuté zásahové vozidlo ŠKODA 706 CAS 32 RHTP.  22. októbra 2015 bol podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom odovzdaný do užívania tzv. protipovodňový vozík, ktorý zaobstarala Slovenská republika v rámci operačného programu Európskej únie "Aktívne protipovodňové opatrenia". Slávnostný akt za účasti poslancov NR SR Jozefa Valockého a Gábora Gála sa uskutočnil v Galante. Za Obec Moravany nad Váhom sa zúčastnil starosta obce Peter Hulman, predseda DHZ Tomáš Wagner, podpredseda DHZ - veliteľ Erich Moravanský a ďalší členovia. 

V roku 1996 bola hasičská zbrojnica svedkom historickej udalosti – konalo sa v nej Ustanovujúce valné zhromaždenie Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Piešťanoch z dôvodu zmeny územného a správneho členenia Slovenskej republiky.

V oblasti represie moraviansky hasiči viackrát zasahovali pri lesných požiaroch v katastrálnych územiach okolitých obcí (Hubina, Ducové, Banka), pri záplavách a iných technických zásahoch. Extrémny v oblasti represie bol rok 2010, kedy pri záplavách a požiaroch členovia zboru zasahovali celkovo 11 krát v roku. Zasahovali aj pri najväčšiom požiari v histórii Piešťan - hypermarketu PT UNIVERZÁL na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch 19. augusta 2010. Ich odvaha a statočnosť bola ocenená listom riaditeľa OR HaZZ SR v Piešťanoch Petra Galba. 

Členovia hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom boli aktívny nielen vo svojej obci a regióne ale aj na celoštátnej úrovni. V roku 1937 sa v Bratislave konal Celoslovenský zjazd dobrovoľného hasičstva, kde sa zúčastnili štyria členovia zboru. V roku 1991 sa člen hasičského zboru Peter Uhrin zúčastnil Federálneho zjazdu dobrovoľných hasičov v Uhřeticiach (dnes Česká republika). Člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner sa zúčastnil ako rozhodca na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov: 

 • 4. augusta 2007 v Pruskom (okres Ilava, Trenčiansky kraj)
 • 8. augusta 2009 v Kysuckom Novom Meste (okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj)

Významným prvkom činnosti dobrovoľných hasičov je aj práca s mládežou, ktorá sa v podmienkach moravianskych hasičov začala v roku 1984 pod vedením Viliama Jánošíka a za spolupráce učiteľov základnej školy Rovesného a Vaváka. Práca s mládežou sa obnovila v roku 2003 pod vedením učiteľa Miroslava Kazíka. V súčasnosti sa mládeži venujú členovia DHZ Moravanský, Wagner a Valko.

Názov hasičského zboru sa v minulosti viackrát menil. Do roku 1989 bol názov „Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany SSR“, neskôr Dobrovoľný požiarny zbor a dnes Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). Z hľadiska právneho postavenia ide o základný článok organizačnej výstavby občianskeho združenia pod názvom Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (http://www.dposr.sk). Na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom toto občianske združenie vykonáva aj činnosť Obecného hasičského zboru (ďalej len OcHZ) tak, ako mu to ukladajú príslušné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom bol do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v roku 2005 menovaný Erich Moravanský. Funkciu preventívara PPO obce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom vykonáva Marián Mathias. Obidvaja funkcionári získali odbornú spôsobilosť pre výkon svojej funkcie Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.

Zbor sa navonok reprezentuje vlastnou zástavou z roku 1993. Na jednej strane zástavy je vyobrazený znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a nápis v kruhu „Dobrovoľný požiarny zbor v Moravanoch nad Váhom“ a na strane druhej motív patróna hasičov, Svätého Floriána s nápisom „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“.

DHZ Moravany nad Váhom je administratívne príslušný v rámci Územného výboru DPO SR v Piešťanoch. Do územnej pôsobnosti tohto orgánu patria okresy Piešťany a Hlohovec. Vo volebnom období 2007 - 2011 vykonával člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner funkciu územného veliteľa a podpredsedu ÚzV DPO v Piešťanoch. Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch ocenilo dlhoročnú kvalitnú prácu moravianskych hasičov na svojom zasadnutí 20.apríla 2007, kedy udelilo Dobrovoľnému hasičskému zboru medailu "ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU DPO SR". Za prejavenú aktivitu pri zdolávaní povodní v obciach Moravany nad Váhom a Ducové vyslovilo Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch 19. júna 2010 poďakovanie členom DHZ Moravany nad Váhom. Zásahovú činnosť moravianskych hasičov v roku 2010 ocenilo ja Prezídium DPO SR udelením ĎAKOVNÉHO LISTU dňa 26. augusta 2010.  Predsedníctvo ÚzV DPO SR v Piešťanoch svojim Uznesením čís. 2/2015 zo dňa 31. marca 2015 udelilo DHZ Moravany nad Váhom "MEDIALU ZA ZÁSLUHY". Je to ďalšie z radu ocenení skvelej práce moravianskych hasičov.

V súčasnosti je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom Alexandra Chromiaková a podpredsedami Erich Moravanský a Alexandra Valková. Počas písomne doloženej existencie hasičského zboru ho viedli nasledovní funkcionári:

Velitelia Podvelitelia
1925-1931 Peter Kosmál 1925-1931 Michal Hádek
1931-1952 Michal Zuzíc 1931-1938 Jozef Červenka
1952-1955 Jozef Putrovec 1938-1952 Silvester Petlák
1959-1963 Ján Masarech    
1963-1968 Marián Zuzíc Predsedovia
1968-1977 Rudolf Masarik 1945-1948 Izidor Hrnčár
1977-1978 Ján Pribiš 1955-1959 Ján Masarech
1978-1984 Jozef Priesol 1959-1977 Alojz Miškech
1984-2001 Viliam Jánošík 1977- 2011 Peter Uhrin
od roku 2001 Erich Moravanský 2012 - 2016 Tomáš Wagner
    od roku 2016 Alexandra Chromiaková

Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 44 členov, z toho 13 žien.

Najvýznamnejšie športové úspechy v histórii DHZ Moravany nad Váhom

 • II. miesto v roku 1997 na okresnom kole previerky pripravenosti DHZ v Rakoviciach, kategória muži
 • I. miesto v roku 2004 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Pastuchove, kategória dievčatá /po prvý krát v histórii/
 • IV. miesto v roku 2004 na krajskom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá /po prvý krát v histórii/
 • I. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2004 v Hlohovci v kategórii starší žiaci /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2004 v Hlohovci v kategórii mladší žiaci
 •  I. miesto v roku 2005 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Rakoviciach, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2005 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Rakoviciach, kategória chlapci
 • II. miesto na súťaži s historickou hasičskou technikou v roku 2005 v Rakoviciach
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Prašník“ v roku 2005 v kategórii ženy
 • I. miesto v roku 2006 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ vo Vrbovom, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2006 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ vo Vrbovom, kategória chlapci
 • IV. miesto v roku 2006 na krajskom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Šamoríne, kategória dievčatá
 • I. miesto v roku 2006 na okresom kole previerky pripravenosti DHZ v Prašníku, kategória dorastenky /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Prašník“ v roku 2006 v kategórii ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Drahovce“ v roku 2006 v kategórii ženy
 • I. miesto na nočnej súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Banka“ v roku 2006 v kategórii ženy /po prvý krát v histórii/
 • II. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2006 v Rakoviciach v kategórii mladší žiaci
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2006 v Rakoviciach v kategórii mladší žiaci
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe "O pohár starostu obce Drahovce" v roku 2007 v kategórii ženy
 • IV. miesto v roku 2007 na celoslovenskej súťaži s historickou hasičskou technikou v Trenčíne v kategórii muži
 • I. miesto v roku 2007 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Leopoldove, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2007 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Leopoldove, kategória chlapci
 • III. miesto v roku 2007 na okresnej súťaži DHZ vo Vrbovom, kategória ženy
 • III. miesto v roku 2007 na súťaži s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2007 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Dvorníkoch, kategória ženy
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2007 v Hlohovci v kategórii mladší žiaci 
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2007 v Hlohovci v kategórii starší žiaci 
 • I. miesto v územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v roku 2008 v Dubovanoch v kategórii dievčatá
 • I. miesto v územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v roku 2008 v Dubovanoch v kategórii chlapci /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch v kategórii ženy
 • II. miesto na nočnej súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár starostu obce Banka" v kategórii ženy 
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Hornom Trhovišti v roku 2008, kategória ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár primátora mesta Vysoké Tatry" v Tatranskej Lomnici, kategória muži 
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Ratkovciach v roku 2009, kategória ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2009 "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch v kategórii ženy
 • III. miesto v roku 2009 na súťaži s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2009 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Dvorníkoch, kategória ženy
 • II. miesto v roku 2009 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Lúke, kategória ženy
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Bašovciach v roku 2010, kategória ženy
 • II. miesto v roku 2010 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Banke "O putovný pohár starostu obce Banka", kategória muži
 • I. miesto v roku 2010 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Banke "O putovný pohár starostu obce Banka", kategória ženy
 • I. miesto v roku 2011 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Dvorníkoch, kategória chlapci
 • II. miesto v roku 2011 na územej súťaži DHZ v Dvorníkoch, kategória ženy
 • I. miesto v roku 2011 na súťaži "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BAŠOVCE" v Bašovciach, kategória ženy
 • III. miesto v roku 2011 na súťaži "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BAŠOVCE" v Bašovciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2012 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Dvorníkoch, kategória chlapci
 • III. miesto v roku 2012 na územnom brannom preteku MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v Piešťanoch, kategória starší žiaci
 • I. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci
 • II. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá
 • III. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci
 • I. miesto v roku 2013 na územnej súťaži DHZ v Ratkovciach, kategória dorast /po prvý krát v histórii/
 • I. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • II. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • III. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • I. miesto v roku 2015  na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória chlapci
 • I. miesto v roku 2015  na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória dievčatá
 • I. miesto v roku 2015 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2015 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci