Navigácia

Obsah

Komisia kultúry, školstva a športu

Zloženie komisie

P.Č. Titul, meno, priezvisko Funkcia
1. doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. predseda komisie
2. Dr. Miroslav Kazík člen komisie - poslanec
3. Mgr. Andrea Tomášiková člen komisie - poslanec
4. Bc. Daniela Bujnová člen komisie - poslanec
5. Mgr. Daniela Starovičová člen komisie - poslanec
6.

Dr. František Glos

člen komisie (iní)