Navigácia

Obsah

Komisia kultúry, školstva a športu

Zloženie komisie

P.Č. Titul, meno, priezvisko Funkcia
1. doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. predseda komisie
2. Mgr. Ľubomír Šenkárik člen komisie - poslanec
3. Ján Forgáč člen komisie - poslanec
4. Mgr. Peter Galko člen komisie - poslanec
5. PaedDr. Miroslav Kazík, PhD. člen komisie - poslanec
6.

Mgr. Mária Vatrtová

členka komisie (iní)