Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 

predseda: Mgr. Daniela Starovičová

členovia - poslanci:

JUDr. Juraj Jurovský

Pavol Gabriš

Mgr. Andrea Tomášiková

Bc. Daniela Bujnová