Navigácia

Obsah

Komisia staroslivosti o obyvateľov obce

predseda: Mgr. Andrea  Škrabák Tomášiková

členovia komisie

a) z poslancov:

Ján Forgáč
doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
JUDr. Juraj Jurovský
Bc. Daniela Bujnová
Dr. Miroslav Kazík

Komisia starostlivosti o obyvateľov obce  predovšetkým pripravuje podklady pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v oblasti:

- problematiky nakladania s bytmi vo vlastníctve obce - sleduje problematiku a predkladá návrhy na riešenie.
- sťažností obyvateľov obce, ktoré sa týkajú problematiky bývania a príjima k nim stanovisko. 
- verejného poriadku, priestupkov a sociálnych vecí .