Obsah

Pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo [položka 38]

Názov položky Suma EUR
Vydanie rybárskeho lístka - týždenný 1,50
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný 3,00
Vydanie rybárskeho lístka - ročný 7,00
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný 17,00