Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Rekonštrukcia kultúrneho domu

1

Obec Moravany nad Váhom získala grant z finančných prostriedkov Phare a štátneho rozpočtu na projekt: Projektová dokumentácia rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu v obci Moravany nad Váhom.  Celkové oprávnené náklady na projekt boli 25 428 EUR. Príspevok z Phare predstavoval sumu 19 071 EUR, príspevok zo ŠR 5 085,60 EUR, vlastné zdroje  boli 1 271,40 EUR. Projekt bol ukončený v júli 2006. Zhotoviteľom projektu bol Ing. Peter  Ábel.

Realizácia projektu by umožnila vytvorenie priestorových podmienok s primeraným technickým vybavením a vymedzením funkcií a ich priemet do projektovej dokumentácie pre kino, spoločenskú sálu, klubové miestnosti, knižnicu vo všeobecnom význame miesto pre stretávanie, zábavu a oddych.

Získanie prostriedkov na vytvorenie projektu je sľubným predpokladom na získanie ďalších prostriedkov na samotnú realizáciu rekonštrukcie. Je potrebné naň urobiť nový projekt, ktorý naplní  vytvorené vízie.