Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Pozvánka na XI. zasadnutie OZ, konané dňa 9. mája 2016 o 17:00 hod.

Typ: ostatné
Program XI. zasadnutia OZ, konaného dňa 9. mája 2016 o 17:00 hod.

Program: 

1.    Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ

2.   Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

3.   Plán kontrolnej činnosti HK obce

4.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia

5.   Predbežný prepočet projektových prác (protipovodňové úpravy v obci)

6.   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

7.   Záverečné stanovisko vydané OÚ Piešťany - Obytná zóna Moravany nad Váhom - Silver Resort

8.   Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9.   Zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Piešťany

10. Žiadosť o zámenu pozemkov na Lúčnej ulici - Ing. Katarína Majerská

11.  Interpelácie poslancov


Vytvorené: 6. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2016 00:00
Autor: Marek Benko