Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5396
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Pozvánka na XXVI. riadne zasadnutie OZ

Typ: ostatné
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. mája 2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4

Program :

 

1.   Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ

2.   Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

3.   Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2017-2022

4.   Technická a cenová ponuka zimných nadstavieb na podvozok MUVO

5.   Róbert Vydra - podnet prokurátorovi na podanie protestu prokurátora

6.   Rozhdnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

7.   Oznámenie OÚ Piešťany, katastr. odboru o zápise obec. chrán. územia "Barania zem"

8.   Doplnenie Prevádzkového poriadku pohrebiska, čl.13 - stavby na pohrebisku, o určenie sumy (poplatok vo výške 10,00 €) na vydanie predchádzajúceho súhlasu obce

9.   Juraj Mrázik - vyjadrenie k listu p. Čavojského, zo dňa 24.3.2018

10.  Juraj Bellér - žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1743/31

11.  Mgr. Dušan Kupec a manž. Mária -  žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1618/40 a 1618/38

12..  Martin Tkáč a Tamara Tkáčová - žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1618/41

13.  Rôzne

14.  Interpelácie poslancov


Vytvorené: 21. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2018 00:00
Autor: