Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
4307
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

XI. riadne zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Zasadnutie OZ, ktoré sa konalo 18.decembra 2019.

 

PROGRAM: 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
  1. Schválenie programu zasadnutia OZ
  2. Určenie overovateľov zápisnice.
  3. Určenie zapisovateľa zápisnice.
 2. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 4. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany nad Váhom
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Moravany nad Váhom na roky 2020 – 2022.
 6. Schválenie rozpočtu obce Moravany nad Váhom na roky 2020 – 2022.
 7. Aktualizácia organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov Moravany nad Váhom
 8. Žiadosť o jednorazový sociálny príspevok – Miroslav Gabriš
 9. Predĺženie nájmu nájomcom obecných bytov v nájomnom dome Prúdy     701/1

     10.) Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia

     11.) Interpelácie poslancov

     12.) Záver


Zápisnica zo zasadnutia k dispozícii na stiahnutie TU.


Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2020 15:20
Autor: Správce Webu