Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5396
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

XVII. riadne zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Pozývame Vás na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.decembra 2020 o 16:00 v zasadačke obecného úradu s nasledovným návrhom programu:

 

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. novembra 2020.

4. Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany nad Váhom.

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023 a k návrhu rozpočtu obce Moravany nad Váhom pre rok 2021

6. Správa zo zasadnutia komisiestarostlivosti o obyvateľov obce

7. Žiadosť Ing. Jana NEZBEDOVÁ - výmaz záložného práva k parcele

8. Žiadosť Miroslav GABRIŠ - o jednorazový príspevok v núdzi

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

 

Zápisnica zo zasadnutia k dispozícii na stiahnutie TU.

 


Príloha

Vytvorené: 18. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2021 10:13
Autor: Správce Webu