Navigácia

Obsah

Stránka

Uznesenie číslo 33/2007

Uznesenie číslo 33/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 32/2007

Uznesenie číslo 32/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 31/2007

Uznesenie číslo 31/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 30/2007

Uznesenie číslo 30/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 29/2007

Uznesenie číslo 29/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 28/2007

Uznesenie číslo 28/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 27/2007

Uznesenie číslo 27/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 26/2007

Uznesenie číslo 26/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 25/2007

Uznesenie číslo 25/2007

Uznesenie číslo: 25/2007

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v zariadení Domova dôchodcov v Moravanoch nad Váhom s účinnosťou od 1. mája 2007.

Hlasovali za

Hlasovali proti

Zdržali sa

8

0

0

 

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 odstavec 2 zákona číslo 369/1990 Zb. "o obecnom zriadení" uznesenie číslo 25/2007 bolo prijaté.


16. 2. 2007 Zobraziť menej

Uznesenie číslo 24/2007

Uznesenie číslo 24/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Stránka