Navigácia

Obsah

Stránka

Uznesenie číslo 33/2007

Uznesenie číslo 33/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 32/2007

Uznesenie číslo 32/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 31/2007

Uznesenie číslo 31/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 30/2007

Uznesenie číslo 30/2007

Uznesenie číslo: 30/2007

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje pridelenie uvoľnených nájomných bytov Senior pre nasledovných žiadateľov:

  • Byt č. 2 o výmere 43,8m2 - v prospech Michal POHORELLI, trvale bytom Moravany nad Váhom, Kostolecká 110/2.
  • Byt č.3 o výmere 41,27m2 - v prospech Anna MORAVANSKÁ, bytom Madunice.
  • Byt č. 4 o výmere 49,73m2 - v prospech Mária PETLÁKOVÁ, bytom Moravany nad Váhom, Hliníková 466/6.

 

Hlasovali za

Hlasovali proti

Zdržali sa

8

0

0

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 odstavec 2 zákona číslo 369/1990 Zb. "o obecnom zriadení" uznesenie číslo 30/2007 bolo prijaté.


16. 2. 2007 Zobraziť menej

Uznesenie číslo 29/2007

Uznesenie číslo 29/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 28/2007

Uznesenie číslo 28/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 27/2007

Uznesenie číslo 27/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 26/2007

Uznesenie číslo 26/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 25/2007

Uznesenie číslo 25/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Uznesenie číslo 24/2007

Uznesenie číslo 24/2007

16. 2. 2007 Zobraziť viac

Stránka