Navigácia

Obsah

Zloženie

 

P.Č. Titul, meno a priezvisko Kandidoval za Komisia
1. doc. Mgr. Miloš MAREK, PhD. Nezávislý kandidát  predseda Komisie pre kultúru, školstvo a šport ObZ
2. PaedDr. Miroslav KAZÍK, PhD.  KDH   
3. Mgr. Ľubomír ŠENKÁRIK KDH  
4. Ján Forgáč SMER-SD zástupca starostu
5. Milan BALÁŽ SMER-SD  
6. Peter HRUŠKA SMER-SD predseda Komisie pre starostlivosť o obyvateľov, bytovú politiku a verejný poriadok ObZ
7. Pavol Gabriš KDH

predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ObZ

8. Marek Benko Nezávislý kandidát  
9. Mgr. Peter Galko SNS

predseda Stavebnej komisie a životného prostredia ObZ