Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Názov programu v rámci ktorého bol projekt podporený

 

plan

  • Operačný program základná infraštruktúra
  • Lokálna infraštruktúra
  • Renovácia a rozvoj obci

Cieľom projektu „aktualizácia územného plánu obce Moravany nad Váhom“ je získať záväznú územno - plánovaciu dokumentáciu, spracovanú podľa platnej legislatívy, ktorá bude určovať smery ďalšieho vývoja obce a vytvorí priestorové predpoklady pre:

  • Zachovanie miestnej identity a kultúrnej kontinuity
  • Využitie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu pre rozvoj obce
  • Vecná a formálna aktualizácia územného plánu, ktorá ho umožní využívať aj v ďalších rokoch ako účinný a aktuálny nástroj územného rozvoja obce
  • Zvýšenie výnosnosti obce a vytvorenie nových pracovných miest.

Vypracovaním zmien a doplnkov územného plánu obce sa vytvorí predpoklad spracovávania a realizácie projektov občianskej vybavenosti pre skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľstvu. Stanovia sa záväzné verejno – prospešné stavby a ich lokalizácia v území.

Celkové náklady projektu predstavujú výšku 458 850 Sk.  Projekt bude financovaný z ERDF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Termín ukončenia realizácie je december 2007. Spracovateľom územného plánu je Ing.arch.Marián Hanzalík.

  • Zadanie územného plánu.