Navigácia

Obsah

Logo

FPU

REALIZÁCIA PROJEKTU POD NÁZVOM:

DOPLNENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 2019

POSKYTOVATEĽ: FOND NA PODPORU UMENIA
PRIJÍMATEĽ OBEC MORAVANY nad VÁHOM

Obec Moravany nad Váhom požiadala aj v roku 2019 o dotáciu z Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup nových kníh pre Obecnú knižnicu. Na základe žiadosti boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1000 (tisíc)EUR. Obec sa podieľala na finančnom zabezpečení realizácie projektu formou povinného spolufinancovania sumou 52,65 EUR.

Nákup nových kníh zabezpečila pracovníčka knižnice. Keďže minulý rok sa doplnil hlavne fond detskej literatúry a náučnej literatúry vo forme encyklopédií, tento rok sa doplnil fond beletrie pre dospelých.

Z finančných prostriedkov poskytovateľa sa na akvizíciu knižničného fondu  vyčlenilo  minimálne   20%  sumy  na  nákup  kníh  vydaných s podporou FPU. Z tejto sumy – 217,16EUR sa zakúpilo 21 kníh.

Z toho

Beletria pre dospelých

6 kníh

95,86Eur

Náučná literatúra pre dospelých

1 kniha

17,56Eur

Beletria pre deti

14 kníh

103,76Eur

Zo zvyšnej sumy sa zakúpilo 123 kníh za 835,49EUR.

Z toho

Beletria pre dospelých

122 kníh

827,99Eur

Náučná literatúra pre dospelých

1 kniha

7,50Eur

Celkovo bolo zakúpených 144 nových kníh v poskytnutej sume a so spolufinancovaním za 1055,64EUR.

Knižničný fond obecnej knižnice bol obohatený hlavne o pekné romány, nakoľko klientelu  knižnice tvoria najmä ženy v strednom a staršom veku.

Všetky knižničné jednotky nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené v obecnej knižnici a dostupné všetkým čitateľom. Každá kniha zakúpená s podporou FPU je označená špeciálnou pečiatkou s viditeľným logom FPU.

Celý projekt bol zverejnený a celá čitateľská obec bola oboznámená, že všetky nové knihy majú k dispozícii vďaka finančnej podpore FPU. Celý projekt sme zrealizovali v júli 2019 a požičiavanie nových kníh sa úspešne rozbehlo. Vďaka podpore FPU si mohli čitatelia už brať nové knihy na dovolenky.