Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5396
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Logo

Konečný užívateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov malého projektu: Po stopách Moravianskej a Věstonickej Venuše
Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Obdobie realizácie projektu: 01/2019 – 12/2019
Hlavný cezhraničný partner: Obec Dolní Věstonice
Výška NFP zo zdrojov EÚ : 19 108,66 EUR
Výška NFP zo ŠR : 2 248,07 EUR

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cieľom malého projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva spoločného územia prostredníctvom vytvorenia uceleného tematického produktu a rozvoj medziľudských cezhraničných vzťahov.

V rámci malého projektu uskutočnia nasledovné hlavné aktivity:

  1. Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné územie a jeho atraktivity (propagačné video, reklamný spot, inzercia),

  2. Obstaranie a distribúcia propagačných materiálov a nástrojov publicity pre širokú verejnosť (reklamný leták),

  3. Obstaranie vybavenia pre potreby malého projektu (digitálne fotoaparáty – 2ks, PC – 1ks),

  4. Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované formou doplnkových aktivít (návšteva v obci  Moravany nad Váhom, návšteva v obci Dolní Věstonice, vydávanie elektronického časopisu).

  • Miesto realizácie: Obec Moravany nad Váhom a Obec Dolní Věstonice.
  • Cieľovou skupinou malého projektu sú obyvatelia a návštevníci cezhraničného regiónu.
  • Realizáciou projektu sa dosiahne nasledovná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa:
  • Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo: 1.