Navigácia

Obsah

Výstavba nájomných bytov

12

Obec Moravany nad Váhom zahájila v máji 2006 výstavbu 20 nájomných bytov. Oprávnené náklady stavby sú 19 179 670 Sk. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo dotáciu na obstaranie nájomných bytov vo výške 5 753 600 Sk. Štátny fond rozvoja bývania poskytne na tento projekt úver vo výške 13 573 000 Sk. Termín ukončenia realizácie- jún 2007. Realizátorom stavby je Stavoúdržba a.s. Piešťany.