Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v stredu 29.2.2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

  1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
  3. VZN č. 3 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe určenia sumy úhrady za poskytované služby v Zariadení pre seniorov, v Obci Moravany nad Váhom.
  4. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 28. 2. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 2. 2012 0:00