Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 26.10.2012 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Práce nad rámec rozpočtu - "Revitalizácia centra obce"
 4. Kúpna zmluva CP REAL s.r.o. - parc.č. 1672/32
 5. Žiadosť o vrátenie priestorov - p. Pavlína Duranová
 6. Žiadosť o bezodplatné zriadenie vecného bremena - Ing. Lukáš Novosad
 7. Žiadosť o kúpu časti pozemku LV 1400, parc.č.23 - PhDr. Zuzana Šúlková
 8. Doplnenie - geometrický plán k žiadosti o odkúpenie časti pozemku - MUDr. Jozef Šmondrk
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku LV1400, parc.č.1666 o výmere 838m2 - SANAB, s.r.o. Bratislava
 10. Iné
 11. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 26. 10. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2012 0:00